Американський підручник українських науковців

У видавництві Nova Science Publishers (м. Нью-Йорк), одному з найсолідніших наукових видавництв США, побачив світ підручник «Construction Materials» — «Будівельні матеріали», авторами якого є завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) Леонід Дворкін і професор цієї ж  кафедри Олег Дворкін.

Новий підручник вінчає значний цикл робіт, присвячених будівельному мате­ріалознавству, що багато років розробляють професор Дворкін і вчені його школи.

— Рівненські науковці, автори підручника, — відомі вчені в галузі будівельного матеріалознавства й технології бетонів не лише в Україні, – розповідає ректор університету Василь  Гурин. – Монографії, підручники, практичні довідники, присвячені будівельному матеріалознавству, ресурсозбереженню в технології в’яжучих бетонів та інших будівельних матеріалів, підсумовують результати найзначніших і найоригінальніших багаторічних розробок, виконаних ними безпосередньо та в співавторстві з іншими вченими. Леонід Дворкін  обраний членом Американського хімічного товариства, яке понад 130 років об’єднує фахівців з хімії та хімічних технологій у всьому світі і є найбільшою організацією такого рівня.

Як зауважив сам професор Дворкін, підручник «Construction Materials» ґрун­тується на сучасних світових досягненнях будівельної науки, доповнює та розвиває її. У ньому враховані діючі в США вимоги нормативного, інструктивного та термінологічного характеру в галузі будівельного матеріало­знавства.

— Проблема в тому, що тривалий час існував «утилітарний» курс «Будівельні матеріали», який містив елементи інших будівельно-технічних дисциплін, але не мав загальнотеоретичного розділу, – пояснює Леонід Дворкін. – Першою спробою створення навчального видання саме з будівельного матеріалознавства був посібник з однойменною назвою, що вийшов із грифом МОН України в 2000 році. У цей же час в навчальних планах підготовки спеціалістів різних напрямків почала з’являтись загально-технічна дисципліна «Будівельне матеріалознавство». Згодом ми підготували кілька підручників, посібників, практикумів та довідників, які видані в Україні та в Росії.

Першу презентацію свого підручника Дворкіни провели перед студентами та викладачами рідного ВНЗПідручник із будівельного­ матеріалознавства англійською мовою створений із метою довести цей курс до англомовної аудиторії – студентів, викладачів, спеціалістів. За основу був взятий наявний курс, який адаптувався до вимог американських та європейських стандартів. Переклад автори зробили переважно власними силами. Підручник пройшов рецензування в провідних університетах світу (зокрема, в тому ж Нью-Йорку, в Ізраїлі) і отримав схвальні відгуки спеціалістів, після чого був запропонований до друку у видавництві Nova Science Publishers. Що ж до особливостей написання навчальної літератури для американців, то  редактори насамперед прагнули, щоб  матеріал було викладено доступною для розуміння мовою, а підручник був науковим і водночас зручним для практичного застосування, відповідав прийнятій у США термінології. Цим підручником можуть користуватися й студенти українських ВНЗ, які матимуть бажання опанувати сучасною міжнародною термінологією, ознайомитись із вимогами американських та європейських нормативних документів.

You may also like...