Інноваційний продукт не тільки дає швидкий економічний ефект, а й гарантує промислову безпеку

Ривки й удари під час роботи механізмів мостових і козлових кранів — звичайна ситуація на промислових підприємствах України. Наявна конструкція гальм на гідроштовхальниках не дозволяє плавно, синхронно та рівномірно накладати гальма на механізми пересування крана й вантажопідйомного візка. У результаті виникають удари й знакозмінні навантаження, що, крім істотних незручностей у роботі, призводить до передчасного зношування механічних вузлів та швидкого руйнування металоконструкції крана.

Експлуатація знаходить вихід — робота на протитечіях. Звичайно, робота з «розпущеними» гальмами на проти­течіях заборонена чинними правилами, але, на жаль, на більшості підприємств України крани експлуату­ються саме так. Унаслідок такої експлуатації іноді виникають позаштатні ситуації, усунення яких вимагає великих часових та економічних витрат.

Рішенням цієї проблеми може бути застосування частотної системи керування, яка дозволяє плавно, безударно розганяти й загальмовувати кран до повного зупинення. У цьому випадку ні в кого не виникає ідеї працювати на «розпущених» гальмах, навіть на гідроштовхальниках, бо «частотник» забезпечує гальмування відбором кінетичної енергії руху крана (до 100%) з наступним накладенням гальм на вже зупинений механізм.

Мотор-редуктор sз убудованим гальмомТОВ «Харківський експериментальний завод підйомно-транспортного машинобудування» не тільки виробляє нові крани із системою частотного керування, а й виготовляє системи частотного керування під замовлення, для реконструкції наявних вантажопідйомних кранів. Завод у комплексі виконує роботи з переведення кранів на частотно-керований електропривід, від проектування до здачі крана в експлуатацію. При цьому замовник одержує працездатний кран із поліпшеними технічними характеристиками, який експлуатується в цілковитій відповідності до чинних правил.

Система частотного керування може бути адаптована до будь-якої із кінематичної схеми кранового механізму, однак, на думку фахівців ТОВ «ХЕЗ ПТМ», кращим варіантом є застосування мотор-редукторів з убудованим гальмом європейських фірм-виробників, що практично повністю виключає людський фактор під час експлуатації крана.

Який економічний ефект від застосування частотно-керованого електропривода на класичній схемі та із застосуванням мотор-редукторів?

– завдяки відсутності пускових струмів збільшується термін служби механічних частин крана (зубчастих муфт, коліс, гальмових шківів, гальмових колодок, підкранових рейок тощо). Це істотно скорочує час простою на технічне обслуговування крана та чисельність обслугового персоналу. Так, у зв’язку із цим знижуються витрати на придбання швидкозношуваних деталей, а у випадку застосування мотор-редукторів такі витрати взагалі відсутні;

– відсутність пускових струмів, «важкого пуску» двигуна, збільшує термін служби ізоляції статорних обмоток через відсутність різкого нагрівання провідників;

– висока точність позиціонування дозволяє скоротити час вантажно-розвантажувальних робіт, що дозволяє скоротити весь технологічний процес;

– застосовувані сучасні двигуни з короткозамкненим ротором не потребують електротехнічного обслуговування (відсутність щіток струмопідводу до ротора);

– відсутність у силовому ланцюзі дорогих контактних електричних апаратів, що вимагають технічного обслуговування (чищення, заміна контактних груп);

– зниження споживання електроенергії до 30%;

– найбільший економічний ефект досягається у разі реконструкції наявного крана з переведенням із релейно-контакторної на частотну систему керування, завдяки чому істотно знижуються перекісні навантаження на металоконструкцію крана, що значно подовжує залишковий ресурс його роботи. У результаті часто нема необхідності у придбанні нового крана.

На сьогоднішній день підприємство ТОВ «ХЕЗ ПТМ» виготовило більше двохсот одиниць продукції із системою частотного керування на базі імпортних комплектувальних, яка добре зарекомендувала себе безвідмовною експлуатацією не тільки на території України, а й за кордоном.

Джерело: www.kranpost.com

You may also like...