Запрограмована справедливість

Ідеї соціальної відповідальності бізнесу в Україні просуває… сам бізнес.

У Донецькому національному університеті економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського обго¬ворювали проблему викладання нової дисципліни — «Корпоративна соціальна відповідальність». «Круглий стіл» з цієї теми відбувся в рамках V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів».

Організатором була Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО) — незалежна громадська організація, яка об’єднує ентузіастів із 46 найактивніших ВНЗ країни, які переймаються якістю підготовки керівників. Бізнес-партнер «круглого стола» — компанія СКМ, професійний інвестор, який володіє й керує активами багатьох паливно-енергетичних і гірничо-металургійних підприємств.

Європейським і російським студентам курс корпоративної соціальної відповідальності читають уже не перший рік. В Україні уведена дисципліна стала першою ластівкою у взаємному інтегруванні інтересів вищої школи й вітчизняних підпри¬ємств, які приймають новоспечених фахівців.
Розробляти типову програму нового для українських ВНЗ курсу взялися, як кажуть, усім світом: участь взяли не тільки викладачі провідних університетів, а й представники українського бізнесу.

— Уперше залучено представників реального сектора, — коментує ситуацію керівник робочої групи професор Ніна Ушакова. — Це важливо для ідеології курсу та його змісту.

Людмила Горохова— Захід, що відбувся, є визначною ланкою в ланцюжку подій, запланованих із метою впровадження дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» у навчальні плани українських ВНЗ, — зазначила директор УАРМБО Людмила Горохова.

— Ця навчальна дисципліна знайомить майбутніх фахівців із загальними закономірностями взаємодії бізнесу й суспільства, з їх використанням в управлінні організаціями, сприяє набуттю професійних компетенцій, що забезпечують формування відповідальної поведінки. Цільовою аудиторією донецького «круглого стола» організатори обрали викладачів ВНЗ східного регіону. Представників центру з технологіями викладання нової дисципліни ознайомили дещо раніше: у жовтні аналогічний захід приймав Національний університет «Києво-Могилянська академія». А в липні УАРМБО організувала унікальний «літній інститут», у якому пройшли підготовку 37 викладачів із 21 ВНЗ, які представляють 12 міст України. Із них був сформований і авторський колектив для написання першого підручника з корпоративної соціальної відповідальності, робота над яким зараз ведеться.

Корпоративну соціальну відповідальність розглядають як відповідність бізнесу вимогам, які висуваються до нього суспільством. Тут і «цивілізовані» стосунки в межах колективу, які ґрунтуються на дотриманні власником прав людини й норм трудового законодавства, і грамотна екологічна політика, яка припускає енерго- і ресурсозбереження, і протидія корупції.

У сучасному світі бізнесу вже просто необхідно бути соціально відповідальним, інакше можна швидко втратити репутацію. В Україні ситуація досить специфічна: наше суспільство в цілому — за винятком окремих ініціативних груп — ще менш відповідальне, ніж транснаціональний бізнес. Тому принципи соціальної відповідальності бізнесу в нас найактивніше просувають сам бізнес і третій сектор — громадськість. Саме з ініціативи декількох великих компаній — СКМ, ДТЕК, «Київстар», «Ернст енд Янг» — і УАРБМО при Міністерстві освіти та науки України створена робоча група, яка розробила типову програму нового курсу й рекомендувала його введення в навчальний процес із 1 вересня цього року — поки тільки для студентів напрямків підготовки «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент та адміністрування». Сьогод¬ні новий предмет читають у 14 університетах, ще в 4 планується його викладання із другого семестру.

Вагомим досягненням прихильників нової ідеї стало зарахування до Класифікатора професій України посад менеджера та інспектора з корпоративної соціальної відповідальності, що й вимагало підготовки відповідних фахівців.

You may also like...