Територія нових знань і сучасних технологій

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя відзначив п’ятдесятирічний ювілей.

Серед святкових заходів була  міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», у якій взяли участь понад 600 вітчизняних і зарубіжних учених.  Про сьогодення і перспективи ТНТУ — у розмові з його ректором, заслуженим діячем науки і техніки України Петром Яснієм. 

Урочистості з нагоди 50-річчя ТНТУ відкриває його ректор Петро Ясній— За історичними мірками п’ятдесят років — невеликий проміжок часу, — розповідає Петро Володимирович, — і якщо порівняти пройдений шлях нашого ВНЗ з іншими університетами, такими як, скажімо, «Львівська політехніка», то ми ще зовсім юні. Проте це вже кілька поколінь талановитих науковців, неординарних педагогів, які доклалися до розбудови нашого університету. Вони виховували інженерні кадри, створювали не тільки матеріальну базу, а й неповторну ауру закладу.

— Пане ректоре, що вважаєте головним досягненням університету за півстоліття його існування?

— Університет має чимало вагомих досягнень у царині науки, навчальному процесі та  міжнародній співпраці. Проте головним, на мій погляд, є те, що нині це потужний і самодостатній навчально-науковий заклад, який має високо­кваліфіковані професорсько-педагогічні кадри, застосовує прогресивні освітні технології, забезпечує високу якість навчання, успішно конкурує не тільки в регіоні, а й на національному рівні. Підтвердження цього — високі місця, які ТНТУ посідає впродовж останніх трьох років у щорічному рейтингу лабораторії ЮНЕСКО.

— ТНТУ є членом Європейської асоціації університетів. Які перспективи для нього відкриває ця інституція і як відбувається інтеграція університету в міжнародний освітній та науковий простір?

— Наш ВНЗ ще в 1999 році одним із перших в Україні приєднався до Європейської асоціації університетів. Членство у цій організації сприяє просуванню університету в європейський освітній і науковий простір через стандарти, які використовують західні виші,  і в той же час дає змогу зберігати свої національні особливості.

Вирішувати одразу кілька­ проблем нам дозволяє систем­на­ підготовка іноземних студентів: компенсувати зменшення кількості абітурієнтів, спричинене демографіч­­ною кризою, покращити­ фінансово-економічний стан­­ університету, дати викладачам стимул для оволодіння іноземними мовами, оскільки навчання за напрямами «комп’ютерні технології» та «менеджмент» проводиться англійською. При нашому університеті разом з Університетом Шобіт створено спільний українсько-індійський факультет, і після успішного закінчення навчання студенти отримають український та індійський дипломи. Зараз підписано угоду й розпочато спільну підготовку аспірантів з Університетом Блеза Паскаля­ (м. Клермонт-Ферран, Франція) і Талліннським технологічним університетом (Естонія). У свою чергу, щороку понад 120 наших студентів беруть участь у міжнародних молодіжних програмах обміну, стажуваннях та практиках на підприємствах Великої Британії, США, Франції, Німеччини та Польщі.

Перший проректор ВНЗ (на фото праворуч) Ігор Луців оголошує про відкриття університетського музеюА ще в рамках проекту Темпус спільно з Дрезденським технічним університетом (Німеччина), Каталонським технічним університетом (Іспанія), іншими технічними вишами України ми впровадили двоступеневу систему навчання зі спеціальності «Інженерна механіка». Університет брав участь у міжнародних програмах «Inco-Copernicus» проекту «Plan-East» із підвищення довговічності електростанцій, у спільних міжнародних наукових проектах зі Словенією, Білоруссю, Китаєм у галузі механіки руйнування та силової електроніки. Зараз у рамках програми НАТО «Безпека заради миру» ТНТУ спільно з лабораторією силової електроніки Каліфорнійського університету (м. Ірвін, США) виконує проект із розробки й дослідження  електромагнітної сумісності систем вторинного електроживлення.

Окрім того ТНТУ є ініціатором і учасником регіональної довготривалої програми «Взаємодії вищих закладів освіти західних областей із закладами освіти Автономної Республіки Крим та військово-морськими силами Збройних Сил України». Щорічно Міністерство освіти та науки виділяє місця держзамовлення для абітурієнтів із Криму, котрі на конкурсних засадах вступають до нашого університету та інших ВНЗ Західної України.

— Університет-ювіляр — це­ ще й потужна наукова школа. Якими її досягненнями може пишатися колектив?

— Справді, ТНТУ сьогодні — це не тільки заклад, де передають знання молодим поколінням, це ще й територія, де створюються нові знання. В університеті діють 12 наукових шкіл, які відомі не лише в Україні, а й далеко за її межа­ми. Щорічно наші науковці отримують в середньому 65—75 патентів на винаходи, корисні моделі, багато з них упроваджені у виробництво.

— Університет названо­ ­ім’ям світоча науки Івана Пулюя.­ Цікаво, чи підтримуєте зв’язки з його ріднею?

— Нашими зусиллями в 1995 році на святкування 150-річчя від дня народження Івана Пулюя­ у Тернополі зібралися його нащадки — онука Моніка Пулюй, яка живе у Великій Британії, та внук Петер Пулюй із сином — із Австрії. З того часу ми підтримуємо з ними теплі стосунки. Цьогоріч я особисто зустрічався з Петером Пулюєм у Відні під час конференції Європейської асоціації університетів. Він дуже цікавиться новинами про Україну, переймається долею краю. Радіє і пишається з того, що є університет, який названо ім’ям Івана Пулюя.

— На оптимістичному фоні свята доречно повести мову про майбутнє вашого університету. Яким ви бачите його?

— У час динамічних змін у економіці, демографії, науці й технологіях, глобальних викликів людству важко спрогнозувати траєкторію розвитку навчального закладу. Проте уже сформовано стратегію до 2020 року. За нею, місія університету — у сприянні самореалізації студентів, викладачів, працівників ТНТУ та формуванні високоосвіченої, національно свідомої особистості, здатної незалежно мислити й діяти згідно з принципами добра та справедливості. Словом, ми завжди прагнемо йти в ногу з часом, формувати високоінтелектуальну технічну еліту національного суспільства й творити якісну науку заради України.

Довідка «УТГ»

ТНТУ — єдиний в області технічний вищий заклад освіти, який забезпечує підготовку фахівців усіх освiтньо-квалiфiкацiйних рівнів: молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів, докторів та кандидатів наук для регіону, що охоплює, крім Тернопільської, Чернівецьку, Iвано-Франкiвську, Хмельницьку, Рівненську та Волинську області. У складі ВНЗ — 8 факультетів, три коледжі (Тернопільський, Зборівський та Гусятинський), а також Доброводівський і Тернопільський технічні ліцеї. Загалом у ТНТУ навчається майже 10 тисяч студентів.

You may also like...