Об’єднання національного масштабу

Криворізький державний університет дістав найвищий статус.

Криворізький технічний університет

21 березня 2011 року позначилось у житті потужного промислового міста Кривого Рогу народженням нового освітянського та наукового формування – Криворізького державного університету (постанова Кабінету Міністрів України № 280 «Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів та наукових установ»). До нього увійшли всі провідні ВНЗ міста, які забезпечують підготовку висококваліфікованих кадрів для базових галузей індустріального регіону: Криворізький технічний університет, Криворізький державний педагогічний університет, Криворізький економічний інститут Київського­ національного економічного університету імені Вадима­ Гетьмана, Криворізький факультет Національної металургійної академії України. До структури було залучено також освітні ресурси Науково-дослідного ­гірничорудного інституту та Українського державного науково-дослідного інституту безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості.

Наприкінці травня цього року в житті університету відбулась особлива  подія – він отримав статус національного (указ Президента України Віктора Януковича №599/2011). В указі голови держави, зокрема, відзначено: «Статус національного Криворізькому державному університету присвоєно з метою сприяння подальшому розвитку національної вищої освіти, створення сучасної університетської наукової та науково-педагогічної школи, підвищення ефективності системи підготовки фахівців». 

Віднині у Криворізькому національному університеті (КНУ) здобуватимуть освіту більше 30 тисяч студентів. Це виводить його на третє місце серед українських вищих навчальних закладів за кількістю студентів – попереду лише Національний­  авіаційний університет та  Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут».

Крім того, завдяки отриманому статусу в КНУ значно розширюються права з  автономного керування. Зокрема, навчальні плани тепер можуть затверджуватися безпосередньо в університеті. За потреби їх можна  корегувати, щоб вони максимально відповідали запитам потенційних роботодавців. Передусім це дозволить вирішити питання  залучення кваліфікованих кадрів до криворізьких підприємств. А ще значно підвищить конкурентоспромож­ність ­випускників КНУ порівняно з тими, хто закінчив інші ВНЗ країни, де навчають без урахування особливостей регіонального попиту на ринку праці.

На презентації Криворізь­­-кого національного університету в новому статусі голова Дніпропетровської обл­держадміністрації ОлександрВілкул відзначив, що управління ринком праці на рівні підготовки майбутніх кадрів – це реальний крок до підвищення конкурентоспроможності не лише окремого ВНЗ, міста, а й регіону в цілому. «Гнучке орієнтування у підготовці спеціалістів на потреби ринку й роботодавців – це дуже важливий пункт Стратегії розвитку Кривбасу та Дніпропетровщини», — наголосив О.Вілкул. Значне підвищення престижу КНУ та рівня освіти в ньому є важливим соціальним фактором. Випускникам криворізьких шкіл вже немає потреби їхати до Дніпропетровська, Києва або інших міст, щоб здобути високоякісну освіту, а батькам — непокоїтись, де взяти гроші для забезпечення нормальних умов проживання та харчування  дітей-студентів.

Ще один позитивний момент: статус національного суттєво скорочує бюрократичні процедури, пов’язані з ліцензуванням та акредитацією ВНЗ, які тепер проходитимуть раз на десять років, а не на  п’ять, як це було раніше. На думку в.о. ректора КНУ Миколи Ступника, це дозволить співробітникам присвячувати значно більше часу викладацькій та науковій діяльності. Окрім того, об’єднання в рамках національного академічного закладу декількох різнопрофільних ВНЗ, кожен з яких має свою наукову базу і висококваліфікованих фахівців, розширить спектр науково-дослідних робіт за рахунок консолідації та координації зусиль. Суттєве – до двох разів – збільшення заробітної плати викладачам, крім користі безпосередньо для працівників університету, сприятиме залученню до нього кращих науково-вик­ла­дацьких кадрів країни та талановитих молодих ­учених.

Зміна нормативних вимог, які раніше жорстко регламентували оновлення матеріально-технічної бази, дозволить зміцнити та поліпшити її, що в цілому  покращить  якість університетської освіти та науки.

До речі, надання високого статусу Криворізькому державному університету ініціював губернатор Дніпропетровщини Олександр ­Вілкул.

Довідка «УТГ»

За даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, в країні планується об’єднання ще близько 50 ВНЗ, насамперед в обласних центрах і великих містах. Це сприятиме скороченню адміністративних видатків, створенню більш потужних навчальних закладів із більш високим рівнем професійної  підготовки фахівців та магістрів. Рішення щодо об’єднання ВНЗ ухвалюватимуться за узгодженням із трудовими колективами.

You may also like...