Справжнє обличчя Нафтогазу

Реальну вартість НАК «Нафтогаз України» покаже його відкрите акціонування і повне реформування.

Про це говорять експерти газового ринку, зокрема, в Асоціації «Газові трейдери України».

Торік Верховна Рада України ухвалила Закон «Про основи функціонування ринку природного газу». Відповідно до цього закону подальше регулювання відносин у сфері видобутку, поставок і торгівлі природним газом передбачає демонополізацію, упровадження ринкових принципів, розвиток конкурентних відносин, упровадження енергозбережних технологій. Таким чином, торік уперше на законодавчому рівні було зроблено крок для поділу видів бізнесу в газовій сфері: законодавчо визначено, що видобувні компанії мають займатися видобутком природного газу, а от поставкою його споживачам — компанії-постачальники, які мають відповідну ліцензію на цей вид діяльності. Після законодавчої ініціативи уряду необхідно провести поетапну реалізацію декларованих принципів. Це є також однією з умов подальшого співробітництва зі світовими фінансовими організаціями.

Згідно з офіційними заявами представників Міненерговугілля наприкінці липня можна буде побачити Програму реформування НАК «Нафтогаз України». Запланована реформа передбачає зміну збутової політики НАК. Так, дочірні структури НАК — «Укртрансгаз», «Укргазвидобуток» і «Газ України» — не повинні мати спільних менеджерів, а між компаніями не може здійснюватися перетікання фінансів і газу. Повинні з’явитися окремі компанії з видобутку, транзиту, продажу та купівлі газу зі зрозумілим менеджментом, прозорою структурою управління та фінансів. Так, наприклад, газорозподільні підприємства зможуть здійснювати діяльність із транспортування газу газорозподільними мережами споживачам, у той час як газотранспортні підприємства зможуть транспортувати природний і нафтовий газ магістральними газопроводами, зберігати його з використанням об’єктів газотранспортної системи. Як бачимо, така ініціатива чітко перегукується з європейськими правилами ведення бізнесу в енергетичній сфері й спрямована на те, щоб зробити підприємства, які працюють у сфері видобутку, транспортування природного газу, прибутковими.  

Реалізація Програми реформування має відбуватися паралельно зі зміною законодавчої бази, що регулює галузь. Так, питання щодо поділу НАК «Нафтогаз України» на кілька підприємств, є недостатньо коректним, оскільки Постановою Кабінету Міністрів України «Про створення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»  №747 від 25 травня 1998 року затверджений перелік державних підприємств, відкритих акціонерних товариств і державних товариств, пакети акцій яких передані в статутний капітал НАК «Нафтогаз України». Майно НАК «Нафтогаз України» складається з основних  коштів,  оборотних  коштів,  акцій  (частин,  паїв), статутного капіталу  господарчих товариств,  а також інших  активів,  відображених  у  бухгалтерському балансі Компанії, і не підлягає приватизації або відчуженню.

Якщо говорити про можливість приватизації підприємств енергетичної галузі України або ж про можливу передачу деяких активів у СП,  то насамперед важливо зрозуміти реальну вартість наших активів. В асоціації «Газові трейдери України» вважають, що НАК «Нафтогаз України» треба акціонувати, причому виключно шляхом виходу компанії на світові біржі. Контрольний пакет акцій компанії треба залишити у власності держави, а наприклад 15—20% акцій продати на світових біржах. У цьому випадку можна буде побачити реальну вартість акцій компанії, як реагує ринок на вихід на біржу такої компанії. Тільки після цього можна буде провести реальну оцінку вартості всієї компанії, визначити стратегічно важливі активи, які мають залишатися у власності держави й виділити ті активи, які можуть бути приватизовані тощо.

Наразі, говорячи як про реформування нафтогазової галузі України, так і поділ НАК «Нафтогаз України», порушується питання про можливість створення різних СП, у тому числі й із російським «Газпромом». Ідея формувати співробітництво між українськими компаніями та компаніями-інвесторами шляхом створення спільних підприємств сама по собі цікава за нинішніх ринкових тенденцій. Ця практика часто використовується європейськими та світовими компаніями. Однак у стадії реформування національного нафтогазового сектора ідея створення СП із внесенням активів з боку НАК «Нафтогаз України» є проблематичною із правової точки зору. 

Закон України  «Про основи функціонування ринку природного газу» (ст. 24) гарантує суб’єктам ринку природного газу право на участь у міжнародній, науково-технічній, зовнішньоекономічній та іншій формах співробітництва.

Водночас чинним законодавством України не передбачено такої організаційно-правової форми, як спільне підприємство. Тому тут треба або вносити зміни в законодавство України, або ж створювати альтернативу такого спільного підприємства — товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерним товариством, тобто в тій формі, що передбачена чинним законодавством України. Такими формами також можуть бути асоціація, об’єднання або просто спільна діяльність цих двох підприємств.

Відповідно до статуту ВАТ «Газпром», затвердженого рішенням загальних річних зборів від 25 червня 2010 року, протокол №1, (ст. 4.14, 4.15) у товариства є можливість відповідно до законодавства брати участь у капіталі інших акціонерних і господарчих товариств, у тому числі створювати дочірні й залежні товариства, як на території Російської Федерації, так і за кордоном. Дочірні й залежні товариства в такому випадку є юридичними особами й не відповідають за зобов’язаннями ВАТ «Газпром».

Відповідно до статті 19 статуту НАК «Нафтогаз України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 747, із відповідними змінами й доповненнями, компанія разом з іншими суб’єктами ведення господарства може утворювати союзи, асоціації та інші об’єднання, а також господарчі товариства.

Однак, важливо відзначити, що наразі діяльність НАК «Нафтогаз України» регулюється такими законодавчими актами — Законами України «Про основи функціонування ринку природного газу», «Про нафту й газ», «Про трубопровідний транспорт», а так само постановою Кабінету Міністрів України «Про створення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»  №747 від 25 травня 1998 року. Відповідно до вище перерахованих нормативних актів заборонене відчуження основних фондів державних підприємств магістрального  трубопровідного  транспорту,  передача їх із балансу на баланс, у  концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, передача в статутний фонд інших юридичних осіб основних фондів і акцій таких  підприємств, укладання інших договорів, які можуть призвести до відчуження основних фондів і акцій цих підприємств, а також основних фондів і акцій НАК «Нафтогаз України», дочірніх і заснованих нею  підприємств і  газосховищ.

Крім того, до переліку майна, що використовується для забезпечення транспортування, зберігання й розподілу нафти, нафтопродуктів, природного газу, і яке відповідно до законодавства не підлягає приватизації і передається Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» у користування належать: магістральні газонафтопроводи та споруди на них; розподільні газонафтопроводи й споруди на них;  газонафтасховища й  транспортні засоби спеціального призначення.

Таким чином, відповідно до законодавства України наразі нема юридичних підстав для відчуження основних активів НАК «Нафтогаз України» і для цього треба насамперед вносити зміни до чинного законодавства України, проводити акціонування компанії з урахуванням необхідності прозорого визначення ринкової вартості компанії.

You may also like...